Přírůstky 1952-1955

date of exhibition: 1956/03/01 - 1956/03/18
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní