Japonský dřevoryt

date of exhibition: 1956/07/08 - 1956/07/25
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní