Skříňka Libuše Šlezarové

date of exhibition: 2018/02/08 - 2018/04/29
institution: Divadlo hudby OKS
type of exhibition: autorská