Thonet: Porýní - Vídeň - Morava

date of exhibition: 2001/05/17 - 2001/09/16
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
Thonet je nábytek z ohýbaného dřeva, který je díky svým vlastnostem synonymem elegance, vkusu, praktičnosti, užitečnosti a jednoduchosti na celém světě. Geniální vynález Michaela Thoneta a následné udělení císařských privilegií z r. 1842 a 1852 zahájily epochu sériové výroby ohýbaného nábytku, který ovlivňuje již třetím stoletím vkus a životní styl ve veřejných i soukromých interiérech všech světadílů. Cesta úspěchu Michaela Thoneta a jeho pěti synů vedla z porýnského Boppardu přes Vídeň a největšího rozmachu dosáhla na Moravě, kde díky podnikatelským záměrům Thonetů, bohatství bukových lesů a zručnosti moravských dělníků získaly světovou proslulost továrny v Koryčanech (1857) a v Bystřici pod Hostýnem (1861). Díky thonetovské tradici vyrostly i další zdatné konkurenční firmy, například podnik Josefa Kohna ve Vsetíně.
Výstava v Muzeu umění v Olomouci připomíná mimo jiné i letošní 140. výročí založení továrny v Bystřici pod Hostýnem. Dává však příležitost upozornit na přínos Moravy pro světovou kulturu bydlení ve vývoji fenoménu, jímž ohýbaný nábytek, známý jako thonetovský, byl a stále zůstává.
Příležitost uspořádat tuto výstavu umožnila spolupráce s vynikajícím sběratelem a předním odborníkem na ohýbaný nábytek, Jiřím Uhlířem z Brna, který během dvou desetiletí shromáždil obdivuhodný soubor. Exponáty z bohatého fondu jeho sbírky jsou doplněny sbírkovými předměty Muzea umění v Olomouci, Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně a Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně. Výstava nepředstavuje chronologickou vývojovou řadu ohýbaného nábytku, nýbrž koncipuje soubory nábytku tématicky. V několika celcích je představen nábytek určený pro specifická profesní prostředí, například pro koncertní sály, holičství nebo nemocnice, je zde představen soubor dětského nábytku a zajímavá skupina tzv. kradeného nábytku. Návštěvníky jistě zaujme i vybraný soubor nejběžnějších typů židlí a křesel, které pro jejich samozřejmost a široké využití Jiří Uhlíř vtipně nazývá "neviditelným" nábytkem.
Samostatnou a jistě i uměleckohistoricky přínosnou část výstavy tvoří přehlídka nábytku z ohýbaného dřeva z moravských dílen a továren, který navrhovali přední architekti a výtvarníci především z okruhu vídeňské i české secese (Josef Hoffmann, Adolf Loos, Jan Kotěra, Gustav Siegl, Marcel Kammerer, Josef Urban, Adolf Sneck aj.).
Ve spolupráci Muzea umění v Olomouci, podniku Koryna nábytek, a.s. v Koryčanech a Ton, a.s. v Bystřici pod Hostýnem byla ve vydavatelství Margaret Station s.r.o. Zlín připravena obsáhlá publikace autora Jiřího Uhlíře, která k dosud vydané odborné thonetovské literatuře přináší nové poznatky a impulsy pro další bádání. Kniha s téměř dvěma sty barevných reprodukcí bude bezesporu hledanou příručkou pro zájemce o ohýbaný thonetovský nábytek, jehož nadčasové tvarosloví bude jistě oslovovat i další generace obdivovatelů a uživatelů.
-šim-