Poslední květy středověku / Ultimi flori del Medioevo

date of exhibition: 2000/11/23 - 2001/01/07
institution: Palazzo Venezia
type of exhibition: kolektivní

notes:
V březnu letošního roku skončil jeden z nejvýznamnějších výstavních projektů, který byl za poslední desetiletí na Moravě uspořádán. Pod názvem OD GOTIKY K RENESANCI – Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 uspořádaly tři přední moravské instituce – Moravská galerie v Brně, Muzeum umění Olomouc a Slezské zemské muzeum v Opavě souběžné výstavy, které shlédlo kolem 50 tisíc návštěvníků. Na projektu vybaveném několikadílným vědeckým katalogem se podílelo v průběhu čtyř let více než 150 předních českých a zahraničních odborníků.
Česká republika byla oficiálně požádána vatikánskou stranou o účast na oslavách jubilejního roku 2000 v Římě a při této příležitosti navrhla vláda České republiky uskutečnění reprízy výstavy Od gotiky k renesanci (pro Itálii byl zvolen nový titul – Ultimi fiori del Medioevo – Dal Gotico al Rinascimento in Moravia e nella Slesia. / Poslední květy středověku – Od gotiky k renesanci na Moravě a ve Slezsku). Přípravou výstavy za českou stranu bylo pověřeno Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum v Olomouci ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a Slezským zemským muzeem v Opavě, za italskou stranu pak Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma (Vrchní dozorčí úřad pro umělecké a historické bohatství Říma). Záštitu nad výstavou kromě prezidenta České republiky Václava Havla přijali také italský prezident Carlo Ciampi, dále kardinál Angelo Sodano za Vatikán a kardinál Roger Etchegaray za organizační výbor jubilea 2000 v Římě.
Vlastní výstava probíhá v Palazzo di Venezia, který patří mezi nejvýznamnější výstavní prostory v Římě v době od 23. listopadu 2000 do 7. ledna 2001. Z celkového počtu asi 800 uměleckých předmětů bylo vybráno pro římskou reprízu 104 exponátů z uměleckých oborů malířství (deskové obrazy), sochařství (dřevěné a kamenné sochy), uměleckého řemesla (pozlacené monstrance, kasule, goblén), archeologie (keramika, sklo, drobné sošky) a knižní iluminace (bible, misály, rukopisy). Přípravou celé koncepce a výběru exponátů byl pověřen doc. PhDr. Ivo Hlobil, CSc., vědecký pracovník ČSAV v Praze ve spolupráci s prof. PhDr. Josefem Válkou z UJEP v Brně, PhDr. Kaliopi Chamonikolou, ředitelkou MG v Brně, PhDr. Danou Stehlíkovou z NM v Praze, PhDr. Pavlem Černým a PhDr. Josefem Bláhou z UP v Olomouci. Generálními komisaři jsou Mgr. Michal Soukup za Muzeum umění Olomouc a PhDr. Ladislav Daniel z Národní galerie v Praze.
-ms-