Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy

date of exhibition: 1989/07/06 - 1989/08/20
institution: Krajské vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní