České výtvarné umění 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: 2. část

date of exhibition: 1989/08/31 - 1989/04/03
institution: Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
type of exhibition: kolektivní