Karel Adamus: Peripatetické básně

date of exhibition: 1986/09/24 - 1986/10/31
institution: Lidová škola umění
type of exhibition: autorská