Paul Engelmann

date of exhibition: 1999/03/11 - 1999/05/02
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: autorská

notes:
"Loos oddělil předmět spotřeby od umění a usmrtil bastarda - ornament. Kraus oddělil život od jazyka a usmrtil bastarda - frázi. Wittgenstein oddělil vědu od mystiky a usmrtil bastarda - filozofii".
Těmito slovy charakterizoval olomoucký rodák (nar. 1891) Paul Engelmann přínos našemu století a podstatu tvorby několika svých vrstevníků, spolupracovníků a přátel. Byl typem filozofujícího umělce a meditativního architekta (vystudoval na vídeňské technice a na soukromé stavební škole Adolfa Loose), který svoji projekční a realizační tvorbu omezoval na minimum. Tím více se ovšem věnoval poezii, případně psaní dramat. Žil střídavě ve Vídni a v Olomouci; zde se pohyboval především v rámci židovského intelektuálního a výtvarného kroužku, který pravděpodobně představuje jeden z vrcholů olomoucké kultury 20. století (jeho bratr Peter byl kreslířem a karikaturistou, sestra Anne ilustrátorkou, jeho souputníkem byl jiný olomoucký Loosův žák a rovněž příslušník výtvarně orientované rodiny Jacques Groag ad.). V roce 1934 odjel do Palestiny, kde pokračoval ve své architektonické tvorbě, zabýval se sestavováním antologie z německé poezie, redigoval několik kulturních časopisů
a v neposlední řadě psal vzpomínky na své shora uvedené slavné přátele. Zemřel v Tel Avivu v roce 1965.
Jeho architektonické dílo stojí pod přímým vlivem učitele a přítele A. Loose. Ostatně, Loosovu nejslavnější stavbu - dům na Michalském náměstí ve Vídni - Engelmann doprovodil dnes již proslulou básní, v níž ji mj. přirovnával k "přímému čelu mezi lotry". Z Loosových principů uplatňoval zejména myšlenku prostého, neozdobného průčelí a také ideu Raum - Planu, tj. výškové diferenciace místností podle jednotlivých funkcí.
V celkové kompozici jeho staveb, v dispozičním řešení i v detailech je vždy přítomna příznačná kultivovanost, vyrůstající ze zásad klasické harmonie a současně hluboká znalost života a jeho mnohovrstevných funkcí.
Engelmannovu olomouckému, vídeňskému a izraelskému dílu je věnována putovní výstava, kterou zdejší muzeum umění připravilo ve spolupráci s olomouckou a innsbruckou univerzitou a jeruzalémskou Národní knihovnou. V průběhu výstavy se uskuteční i konference o německy psané literatuře na Moravě.
-pz-