Demeter Balla: Stařec

date of exhibition: 2003/01/16 - 2003/03/16
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: autorská

notes:
Muzeum umění Olomouc se ve své výstavní i sbírkotvorné koncepci orientuje nejen na české umění, ale také na tvorbu umělců ze střední Evropy, v širším kontextu i z celého světa. Stále více je totiž patrné, že přes různé společenské, kulturní a politické procesy formující jednotlivé země střední Evropy, neprobíhal vývoj výtvarného umění izolovaně, ale v návaznosti na dění právě ve středoevropském prostoru.
V letošním roce se Muzeum umění Olomouc – v rámci aktivit zaměřených na rozvoj česko–maďarské kulturní spolupráce –podílí na dvou výstavních projektech prezentujících maďarské moderní umění. Prvním z nich je výstava maďarského fotografa Demetera Bally, která „rok maďarského umění v Olomouci” otevírá. Druhou akcí je výstava Maďarské výtvarné umění druhé poloviny 20. století ze sbírek Szent István Kiraly Múzeum v Sékes-féhervaru, která se uskuteční v letních měsících tohoto roku.
Demeter Balla patří k nejvýznamnějším postavám, k uznávaným klasikům maďarské poválečné fotografie. Narodil se v roce 1931 na zemědělském venkově Velké maďarské nížiny v okolí Szentese, městečka v jihovýchodním Maďarsku. Po ukončení základní a střední školy vystudoval v Budapešti elektrotechniku.
Fotografovat začal v roce 1951, nejprve jako autodidakt, později absolvoval řadu fotografických kurzů. V roce 1957 po závěrečných zkouškách obdržel diplom za fotografii a téhož roku vstoupil jako profesionální fotograf do Fotografické společnosti hlavního města Budapešti. Od roku 1969 pracoval pro významné maďarské noviny a časopisy a od roku 1988 působí jako fotograf ve svobodném povolání.
Jeho dílo, charakteristické bohatou uměleckou pestrostí, zahrnující portréty, fotožurnalistiku, zátiší, akty, městské scenérie či krajiny, ilustruje mnoho maďarských i zahraničních novin, knih, časopisů a je součástí řady významných publikací o výtvarném umění a zvláště o fotografii. Světovou proslulost mu mimo jiné zajistily pozoruhodné portréty významných maďarských kulturních osobností. Ve své široce koncipované tvorbě čerpal Balla z mnoha zdrojů, zřetelnou inspirací některých zátiší bylo například dílo českého fotografa Jana Sudka.
Výstava Stařec, kterou sestavil Károly Kincses, ředitel Maďarského muzea fotografie v Kecskemétu a velký znalec Ballova díla, je poněkud netradiční retrospektivou. Na prezentovaných pracích nejsou zobrazeni lidé, jinak typičtí pro Ballovu tvorbu. Naopak, fotografie ukazují místa a interiéry, které jakoby lidé před chvílí opustili, aby se již nevrátili, předměty, které odložili a již na ně zapomněli. Výstavou Stařec Balla bilancuje svůj dosavadní život a svoji tvorbu. Ovšem to, že nejmladší fotografie jsou z roku 2002 napovídá, že Balla své dílo nepovažuje za uzavřené, ale stále ho rozvíjí a obohacuje o nové podněty.
Výstavu doprovází bohatě obrazově vybavená publikace, představující všechny polohy díla Demetera Bally a malý katalog k vlastní výstavě.
Výstava je pořádána ve spolupráci s Maďarským kulturním střediskem v Praze.
-riš-