Sára Saudková, Jan Saudek

date of exhibition: 2006/01/03 - 2006/01/29
institution: Výstavní síň Viléma Wünscheho
type of exhibition: kolektivní