Leo Vaniš: Malba

date of exhibition: 2006/01/11 - 2006/02/28
institution: Galerie Výskumného ústavu živočišnej výroby
type of exhibition: autorská