Tvůrčí skupina Radar

date of exhibition: 1964/09/27 - 1964/10/25
institution: České Budějovice (České Budějovice)
type of exhibition: kolektivní