Tvůrčí skupina Radar

date of exhibition: 1965/09/12 - 1965/10/17
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní