Mattieu Bonjour & Camille Laurelli: bez názvu

date of exhibition: 2006/01/20 - 2006/02/12
institution: Centrum pro současné umění Futura
type of exhibition: kolektivní

notes:


FUTURA je potěšena, že může představit díla dvou mladých francouzských umělců Matthieua Bonjour (1977) a Camilla Laurelli (1981). Oba umělci jsou absolventi Akademie výtvarných umění v Grenoble. Většina prezentovaných děl vznikla během jejich současného pobytu v Praze a vystavena bude vůbec poprvé.

anová, Jana a Jiří Ševčíkovi, Dagmar Svatošová, Eva Krátká, David Kulhánek

Jejich díla vystavená na výstavě Bez Názvu překvapují, protože jsou jako samotný plyn. Plyn se dotýká všech hranic, kterých dosáhne, výplní prazdné prostory a rozšiří svůj potenciál, adaptuje se teď a tady. Pak čeká na to, co bude dál (dveře, které se otevřou, sklo, které se rozbije, a plyn uteče nebo zmizí). Plyn může být jedovatý a může být také rajský, umí vyvolat úsměv nebo slzy bez rozdílu u všech lidí, kteří jej dýchají: nedělá politiku, může navštívit veškeré prostory, bez a priori, bez dogma, bez copyrightu.

Díla jsou zde uvedena "bez názvů", jako by byla stabilizovaná na délku výstavy. Díla jsou buď spolusignovaná, a nebo také ne, ale třeba později - u přiležitosti dálších výstav - bude všechno opačně. Tímto v podstatě svědčí o jakési dynamice setkání; nejprve setkání dvou ůmělců (Laurelli a Bonjour), setkání s aktualitou (Schwarzenegger), s geografií (české pivo), s prostorem a časem jedné společnosti (diaporama reklamních obrazů a zvůkových nahrávek české loterie), setkání s jedním místem (nohy) atd.

Stephane Sauzedde

(http://www.futuraproject.cz)