Barbora Výrostková - Opršalová: Zážitok komunikácie

person, born
Ľuptáková Eva, 29. 1. 1956