Cirkulátor: Práce studentů katedry masmed. Komunikácie a reklamy FF UKF

date of exhibition: 2006/01/19 - 2006/03/05
institution: Nitrianska galéria (1999- )
type of exhibition: kolektivní

notes:
Galéria mladých