České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie: Díl II. Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy

date of exhibition: 1973
institution: Sbírka moderního umění
type of exhibition: kolektivní