Práce studentů ateliéru ilustrace a grafiky VŠUP - Země snivců

date of exhibition: 2006/02/01 - 2006/02/24
institution: Galerie Navrátil
type of exhibition: kolektivní