Práce posluchačů Ateliéru grafického designu I Fakulty užitého umění a designu UJEP v Ústí n. L.

date of exhibition: 2006/02/15 - 2006/03/10
institution: Městská galerie Beroun
type of exhibition: kolektivní