Český Krumlov po otevření hranic - vzpomínka na Serge Sabarského (1812 - 1996)

date of exhibition: 2006/02/01 - 2006/02/25
institution: Egon Schiele Art Centrum
type of exhibition: kolektivní