Práce studentů Ateliéru grafiky Ped. Fak. Trnavskej univerzity - Zetenaka

date of exhibition: 2006/02/22 - 2006/04/23
institution: Západoslovenské múzeum
type of exhibition: kolektivní