Tvůrčí dialog Františka Bílka a Otokara Březiny

date of exhibition: 2006/02/18
institution: Bílkova vila
type of exhibition: přednáška/projev