Sinnesanthropologie

date of exhibition: 2006/03/17
institution: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
sál 5021