Martin Pollack: Der Tote im Bunker, Gerhard Zeillinger: Romandebüt

date of exhibition: 2006/03/20
institution: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
type of exhibition: performace/akce

notes:
autorské čtení