Pocta Albínu Brunovskému

date of exhibition: neuvedeno
institution: Galerie Anderle, Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní