Max Švabinský 1873-1962

date of exhibition: 1973/05/15 - 1973/09/30
institution: Památník Maxe Švabinského
type of exhibition: autorská