Max Švabinský 1873 - 1962: kresby a grafika

date of exhibition: 1991/05 - 1991/10
institution: Muzejní pavilón Vyškov - Dědice
type of exhibition: autorská