Max Švabinský 1873 - 1962: kresby a grafika

date of exhibition: 1989
institution: Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989)
type of exhibition: autorská

notes:
výstava ze sbírek Severomoravské galerie výtvarného umění, Ostrava