Tvorba 62

date of exhibition: 1962/08/26 - 1962/09/12
institution: Kulturní dům ROH
type of exhibition: kolektivní