Římské impérium

date of exhibition: 2006/08/24
institution: Nová Akropolis
type of exhibition: přednáška/projev