Česká kresba 4. Václav Boštík

date of exhibition: 1995/11/23 - 1996/01/14
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská