Jan Sedláček: Obrazy 1960 - 80

date of exhibition: 1980/08/26 - 1980/10/05
institution: Krajské vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská

notes:
Piet post: Kanonické variace
A. Schindler: Improvizace na jméno Sedláček
Prof. Antonín Schindler, člen MF Olomouc - varhany
A. Dvořák: Sonatina G dur pro housle a klavír
1. Allegro Risoluto
2. Largetto
3. Molto Vivace - Scherzo
4. Allegro - finale
Vladimír Bukač - housle, Anna Dušková - klavír
Výstavu uvede Eva Pazderová