Jarmila Kaušitzová: Malba a grafika

date of exhibition: 1986/07/10 - 1986/08/31
institution: Krajské vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská

notes:
severní sál
Úvodní slovo Zdeněk Pospíšil