Contacts: 7. mezinárodní sympozium výtvarných akademíí na Klenové 2006

date of exhibition: 2006/05/08 - 2006/08/20
institution: Sýpka Klenová
type of exhibition: symposium/seminář