Lisované sklo

date of exhibition: 1962
institution: Uměleckoprůmyslové museum
type of exhibition: kolektivní