Poděs 2006

date of exhibition: 2006/04/01
institution: Divadlo hudby
type of exhibition: divadelní představení