Tugendhatugendhatugendhat

date of exhibition: 2006/05/17 - 2006/08/06
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní

notes:
Procházkova síň