Sinnesanthropologie

date of exhibition: 2006/02/24
institution: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
sál 6020