Talichův komorní orchestr a hosté / Talich Kammerorochester und seine Gäste

date of exhibition: 2006/02/27
institution: Klášter sv. Anežky České
type of exhibition: hudební vystoupení/koncert