Thomas Bernhard: Chůze (Das Gegen)

date of exhibition: 2006/04/20
institution: Metro, stanice Můstek
type of exhibition: autorské čtení/přednes textu

notes:
18:00 - 23:00