Rastislav Podoba: Clona

date of exhibition: 2006/04/20 - 2006/05/28
institution: Štátna galéria v Banskej Bystrici
type of exhibition: autorská