Radana Lencová: Linie dechu kaligrafické obrazy

date of exhibition: 2005/09/01 - 2005/09/21
institution: Komunikační prostor Školská 28
type of exhibition: autorská