Mezinárodní keramická sympozia (vývoj, souvislosti, přehled ...)

date of exhibition: 2006/05/01 - stálá expozice
institution: Mezinárodní muzeum keramiky AJG
type of exhibition: symposium/seminář