Michael Šebek: Sigmund Freud: Život a dílo / Leben und Work

date of exhibition: 2006/05/31
institution: Rakouské kulturní fórum
type of exhibition: přednáška/projev