Česko - Polské dny / Czesko - Polskie dni

date of exhibition: 2002/05
institution: Katovice (Katowice)
type of exhibition: kolektivní