Milan Bočkay: Malby / Kresby: Alebo, to čo uvidíte, nebude to, čo uvidíte

date of exhibition: 1992/11/13 - 1992/12/06
institution: Považská galéria
type of exhibition: autorská