Průzkum raně barokní výzdoby Vlašské kaple

date of exhibition: 2006/03/28
institution: Italský kulturní institut v Praze
type of exhibition: přednáška/projev