Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová

date of exhibition: 1984/10/03 - 1984/10/25
institution: Divadlo Zdeňka Nejedlého, výstavní síň
type of exhibition: kolektivní