Petr Sís: Obrázky, ilustrace, Petr Kavan: Sochy

date of exhibition: 1998/08/23 - 1998/10/04
institution: Okresní muzeum a galerie
type of exhibition: kolektivní